Salı, Şubat 19, 2019
Son iki yüzyıllık dönem içinde “faşizm”in birçok tahlili yapılmıştır. Başta Marksistlerce; liberaller, muhafazakârlar ve anarşistlerce yapılanlar da dâhil, hepsi fena yanıltıcıdır. Hiçbiri olup biteni dürüstçe ve doyurucu olarak açıklama gücünde veya niyetinde değildir” Bu yanılgılı tanımlar ve tahliller sonuçta yanılsamalı bir bilincin gelişmesini hatta oluşmasını getirmiştir. Faşizmle ilgili bütün...
Mayıs 1968, bundan elli yıl önce... Crosby, Stills, Nash ve Young, “Chicago” adlı şarkılarının nakaratında defalarca şöyle diyordu: “Dünyayı değiştirebiliriz, dünyayı değiştirebiliriz.” Bu, yalnızca bazılarımızın içindeki bir düştü. Saf bir nesildik. Aralık 2008, bundan on yıl önce... Alexis’in öldürülmesiyle sokaklara inen öğrenciler dünyayı alt üst etti ve eski dünyanın yerini...
Ben kimi düşünürler gibi akademik başarılara sahip değilim, bir sosyal bilimci değilim, hatta bir İngiliz bile değilim. Ben demokrasi, demokrasi fikrinin ve pratikleri üzerine düşünen yazan herhangi biriyim. Dolayısıyla bugün burada sunabileceklerim ve katabileceklerim üzerine düşündüm. Katkımı iki sav üzerine yapılandırdım: İlk savım “demokrasi” ve “devlet” terimlerini anlamanın en iyi yolunun onları...
  Bizler, insanların birbiriyle ve dünya ile karşılıklı bağımlılıklarını tanıyan ve dikkate alan ekonomi sistemleri geliştirmek adına hâli hazırda yapmakta oldukları şeylerle ilgileniyoruz. Gittikçe daha fazla kapitalistleşen yerkürenin yüzeyini kazıdığınızda (hatta bazen kapitalist işletmelerin kendi içlerinde bile), şaşırtıcı bir dayanışma-temelli ve komünal mantıkla hazırlanmış plan ve programlarla karşılaşabilirsiniz. Bu üretken...
“’Devrimci’ sıfatı, yalnızca özgürlüğü amaç edinmiş devrimlere verilebilir.” Robespierre devrimden dört yıl sonra kendi yönetimini “özgürlük despotizmi” olarak tanımladığında, Condorcet, yukarıda alıntıladığımız müthiş özetlemeyi yapar. Hem etimolojik olarak hem de tarihsel dönüşüm serüveni içerisinde Devrim kavramından ne anlamamız gerektiğine dair pek çok açıklama çabası olmuştur. Özetlersek bu anlamlandırma çabalarını iki...
Filippo Del Lucchese* Ayrılma (secession) ile ayaklanma (sedition), siyaset ve savaş arasındaki ilişkinin, ya da daha genel olarak hukuk ile çatışma arasındaki ilişkinin teorik alanını tanımlar. Bu makalede, Makyavelli'nin ve Spinoza'nın siyasal teorilerinin, modern siyasal düşüncenin dayandığı tüm dogmaların temellerini yerle bir ettiklerini iddia ediyoruz ve bu düşünürlerin, siyaset ve...
Uygarlığın alacakaranlığına bakmak ve görmek için, önce devletin nasıl üretildiğine bakmak anlamlı olabilir. Eğer bu alacakaranlığın nasıl üretildiği bilince çıkarılırsa, devletin varlığı ve bu varlığının nasıl bir gerçekliğe tekabül ettiği de daha iyi anlaşılır olacaktır. Unutulmamalıdır ki, "Toplumlar, insanlarca oluşturulduğu gibi kendinde insan bireylerini inşa eder, oluşturur." Bu, sosyal yapı...
Enternasyonalist kadınlar ve feministler olarak, Kürt Kadın Hareketi’nden öğrenmek, Kürt yoldaşlarla yaşamak ve çalışmak; toplumsal örgütlenmenin buradaki ve dünyanın başka yerlerindeki bu canlı alternatiflerinin devrimci süreçlerini inşa etmek ve savunmak için Rojava’ya geldik. Deneyimlerimizi paylaşmak ve tartışmak; Jinwar hakkındaki düşüncelerimizi yazmak istiyoruz. Buğday tarlalarının arasında küçük bir köy oluşturuluyor. Bu...
Düşünce tarihinde Kant (1724-1804) en önemli duraklardan biridir. Her şeyin dinsel dogmalarla tanımlandığı bir dönemden, katı-bilimsel dogmalara sığınılan bir evreye geçiş zamanında yeni bir bakış açısı önerir. Gelişen fizik bilimi belki ön kabullerden hareket etmekteydi: Olup biten her şey daha önceki bir başka şey tarafından belirlenmiştir; koşullar sonucu belirler....
Kavramları Sorunlu Hâle Getiren Bir Süreç Freud, “şu uğursuz uygarlık insanların iki ayak üzerinde durmasıyla başlamıştır” dese, kimileri ateşin keşfine kimileri tekerleğin icadına bağlasa da bakışımlı gelişme seyri içindelikleri göz önüne alınarak tarihi yazıyla başlatan önermeye onlarınki kadar kanıt bulunabilir. Lascaux’daki ilk resimler, Göbekli Tepe kabartmalarındaki kimi şekilleri yazının öncülleri...