Cuma, Nisan 26, 2019
Enternasyonalist kadınlar ve feministler olarak, Kürt Kadın Hareketi’nden öğrenmek, Kürt yoldaşlarla yaşamak ve çalışmak; toplumsal örgütlenmenin buradaki ve dünyanın başka yerlerindeki bu canlı alternatiflerinin devrimci süreçlerini inşa etmek ve savunmak için Rojava’ya geldik. Deneyimlerimizi paylaşmak ve tartışmak; Jinwar hakkındaki düşüncelerimizi yazmak istiyoruz. Buğday tarlalarının arasında küçük bir köy oluşturuluyor. Bu...
Resmi tarih okumaları daha çok bir takım ezberlere dayanır. Yaşanmış bitmiş olaylar ve olgular kronolojik bir şekilde dizilir. Tarihlerin önem sıraları belirlenir. Bu ezberler tarihsel-toplumsal olayların hikaye edilmesi şeklinde nakledilir. Ancak bu tarihsel toplumsal olayları kimin hikaye ettiği önemlidir. Yani toplumların hafızası olan tarihe nereden bakıldığı belirleyicidir. Bu hafızanın...
John Holloway'in Nisan 2015’de düzenlenen “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak II” başlıklı Hamburg Konferansı’nda yaptığı sunum.   I Bu benim için büyük bir onur ve heyecan. Kürt Özgürlük Hareketi hakkında çok şey öğreniyorum. Fakat bu Kürt hareketinden fazlası öyle değil mi? Oradan, Kürdistan’dan taşan bir coşku var ve bu coşku bizleriz. Biz burada...
“İst” ve “izm” üzerine düşünmek… Düşünme kültürümüzde bir değişikliğe gitmek gerektiğini düşünüyorum. “İst” referansını “izm” den alır; dolayısıyla “ist”, “izm”e bağlıdır. “Marksistler” Marx’ı referans göstererek Marksizm’e bağlılıklarını ifade ederler. Kimin daha iyi Marksist olduğunun kriteri, Marx ile kurulan özdeşlik düzeyidir. Bu manada asıl önemli olan güncellemek değil uygulamaktır. Hal...
Michael Löwy* Musevi İncil'i (Hıristiyanlıkta "Eski Anlaşma" ya da "Eski Ahit"), geleneksel Katolik doktrine göre Latin Amerika'nın kurtuluş teolojisinde çok daha önemli bir yer tutar. Gerçekten de, Vatikan tarafından yapılan eleştirilerden bir tanesi – Kardinal Ratzinger’in İnanç Doktrini Kurulu – kurtuluş teolojisinin (KT) "Yeni Anlaşma'nın radikal yeniliğini inkar ettiği" üzerinedir. Kurtuluş...
Dinle Marksist!/Proletarya Miti* Geçmişin ideolojik enkazlarını bir kenara bırakalım ve sorunun teorik kökenlerine gelelim. Çağımız için, Marx'ın devrimci düşünceye en büyük katkısı, onun toplumsal gelişme diyalektiğiydi. Marx ilkel komünizmden özel mülkiyet aracılığıyla özgürleştirici bir teknolojiye dayanan komünal bir toplum olarak daha iyi bir yapıdaki komünizme seyreden hareketi açığa çıkardı. Marx'a...
  "Hintliler, halka göstermek için karanlık bir ahıra bir fil getirmişlerdi. Fili görmek için o karanlık yere bir çok kişi toplanmıştı. Fili o karanlıkta görebilme imkanı yoktu, herkes file el sürmekteydi. Birinin eline filin hortumu geçti: “fil” dedi, “bir oluğa benziyor”, Birinin eli kulağına dokundu, fil ona yelpazeye benzer zannını verdi, Birisi eliyle ayağına...
    David Graeber'in Nisan 2015’de düzenlenen “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak II” başlıklı Hamburg Konferansı’nda yaptığı sunum. Arkadaş Olmayı En Çok İsteyeceğimiz Türden İnsanları Yaratacak Maddi Koşullar Nelerdir? Benden insan ekonomileri hakkında konuşmam istendi, aslında bu terim ilk olarak antropoloji ile ilgili bir kitapta ortaya çıkmıştı. Antropologlar, gözlemledikleri farklı ekonomilerde paranın farklı şekillerde...
Janet Biehl’in Nisan 2015’de düzenlenen “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak II” başlıklı Hamburg Konferansı’nda yaptığı sunumun metni.   Birkaç yüzyıldır New England’ın kuzeyinde bulunan ve benim de yaşadığım Vermont eyaletinde kent toplantıları yapılmaktadır. Her yıl mart ayının ilk Salı günü 240 kasabanın tümünde yurttaşlar kendi toplulukları hakkında karar almak için yerel bir...
Mayıs 1968, bundan elli yıl önce... Crosby, Stills, Nash ve Young, “Chicago” adlı şarkılarının nakaratında defalarca şöyle diyordu: “Dünyayı değiştirebiliriz, dünyayı değiştirebiliriz.” Bu, yalnızca bazılarımızın içindeki bir düştü. Saf bir nesildik. Aralık 2008, bundan on yıl önce... Alexis’in öldürülmesiyle sokaklara inen öğrenciler dünyayı alt üst etti ve eski dünyanın yerini...