Pazar, Haziran 16, 2019
Michael Panser'in Nisan 2015'de düzenlenen “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak II" başlıklı Hamburg Konferansı'nda yaptığı sunumun metni   Çalışmalarımda Michael Foucault ve Abdullah Öcalan’ın felsefe sistemleri arasındaki kesişmelerde var olan ve toplumsal durum, düşünsel hareketler ve olasılıklara dair algılarımızın gelişimi için bize yardımcı olabilecek üç merkezi terim ya da fikir üzerine odaklanıyorum....
Kuzey Suriye Kürtlerinin mücadelesinin, Zapatista Hareketi ile etkileşim olduğunu söylemek artık sıradan hale geldi. Bununla beraber, son yıllarda Rojava bölgesinde gerçekleşen gelişmelerin yanı sıra Abdullah Öcalan’ın düşüncesi birçok Latin Amerika toplumsal hareketinin yaptıklarıyla aynı doğrultuda. Bu hareketler arasında en az üç etkileşim noktası bulunmak mümkündür. Birincisi ulus-devlete işaret ediyor. Şili ve...
Son iki yüzyıllık dönem içinde “faşizm”in birçok tahlili yapılmıştır. Başta Marksistlerce; liberaller, muhafazakârlar ve anarşistlerce yapılanlar da dâhil, hepsi fena yanıltıcıdır. Hiçbiri olup biteni dürüstçe ve doyurucu olarak açıklama gücünde veya niyetinde değildir” Bu yanılgılı tanımlar ve tahliller sonuçta yanılsamalı bir bilincin gelişmesini hatta oluşmasını getirmiştir. Faşizmle ilgili bütün...
Filippo Del Lucchese* Ayrılma (secession) ile ayaklanma (sedition), siyaset ve savaş arasındaki ilişkinin, ya da daha genel olarak hukuk ile çatışma arasındaki ilişkinin teorik alanını tanımlar. Bu makalede, Makyavelli'nin ve Spinoza'nın siyasal teorilerinin, modern siyasal düşüncenin dayandığı tüm dogmaların temellerini yerle bir ettiklerini iddia ediyoruz ve bu düşünürlerin, siyaset ve...
Enternasyonalist kadınlar ve feministler olarak, Kürt Kadın Hareketi’nden öğrenmek, Kürt yoldaşlarla yaşamak ve çalışmak; toplumsal örgütlenmenin buradaki ve dünyanın başka yerlerindeki bu canlı alternatiflerinin devrimci süreçlerini inşa etmek ve savunmak için Rojava’ya geldik. Deneyimlerimizi paylaşmak ve tartışmak; Jinwar hakkındaki düşüncelerimizi yazmak istiyoruz. Buğday tarlalarının arasında küçük bir köy oluşturuluyor. Bu...
Resmi tarih okumaları daha çok bir takım ezberlere dayanır. Yaşanmış bitmiş olaylar ve olgular kronolojik bir şekilde dizilir. Tarihlerin önem sıraları belirlenir. Bu ezberler tarihsel-toplumsal olayların hikaye edilmesi şeklinde nakledilir. Ancak bu tarihsel toplumsal olayları kimin hikaye ettiği önemlidir. Yani toplumların hafızası olan tarihe nereden bakıldığı belirleyicidir. Bu hafızanın...
“’Devrimci’ sıfatı, yalnızca özgürlüğü amaç edinmiş devrimlere verilebilir.” Robespierre devrimden dört yıl sonra kendi yönetimini “özgürlük despotizmi” olarak tanımladığında, Condorcet, yukarıda alıntıladığımız müthiş özetlemeyi yapar. Hem etimolojik olarak hem de tarihsel dönüşüm serüveni içerisinde Devrim kavramından ne anlamamız gerektiğine dair pek çok açıklama çabası olmuştur. Özetlersek bu anlamlandırma çabalarını iki...
“Başlangıçta insanlar sevgiyle beslenir ve saadet yuvalarında otururlardı. Yaptıkları şey Dharma’dı. Ardından Varna ayrıştı kimilerinin Varna’sı iyi kimilerinki ise kötüydü. Ve Varna’sı iyi olanlar Varna’sı kötü olanları aşağıladılar. Kibir doğdu ve onun doğuşuyla Varna öldü. Ve onunla, o güne dek beslendikleri sevgi ve bal kurudu. Yeni besin kaynakları aramaya...
Aydınlanma esinli modernizmin temel iddiasına göre hurafelerin, batıl inançların, cehaletin, her şeyin belirleyicisi olan tanrısal hâkimiyetin hüküm sürdürdüğü bir dünyanın yıkılıp bozulmasıyla yerine gelecek olan akıl yasalarının hâkim olduğu bir dünya tasavvurunda insanlık karanlıklardan aydınlıklara taşırılabilecektir. O nedenle de eskiye ait değerlerin kategorik olarak reddi gerekiyordu. Zira eskinin tutulacak...
  Bizler, insanların birbiriyle ve dünya ile karşılıklı bağımlılıklarını tanıyan ve dikkate alan ekonomi sistemleri geliştirmek adına hâli hazırda yapmakta oldukları şeylerle ilgileniyoruz. Gittikçe daha fazla kapitalistleşen yerkürenin yüzeyini kazıdığınızda (hatta bazen kapitalist işletmelerin kendi içlerinde bile), şaşırtıcı bir dayanışma-temelli ve komünal mantıkla hazırlanmış plan ve programlarla karşılaşabilirsiniz. Bu üretken...