Pazar, Haziran 16, 2019
Filozoflar, sosyologlar ve bazı fikir tarihçileri, “modernite” diye bir kavramı ortaya çıkardığından beri —ki bu kavram çıkalı epey zaman oluyor— tarih kavramı (veya süreçler, olaylar, devamlı veya kesintili değişimler, kasıtlı veya istemsiz eylemler sırasında belirli bir tezahür anlamına gelen tarihsellik kavramı)  ile politika kavramının (veya halklar, uluslar, sınıflar, önderler ve...
Mayıs 1968, bundan elli yıl önce... Crosby, Stills, Nash ve Young, “Chicago” adlı şarkılarının nakaratında defalarca şöyle diyordu: “Dünyayı değiştirebiliriz, dünyayı değiştirebiliriz.” Bu, yalnızca bazılarımızın içindeki bir düştü. Saf bir nesildik. Aralık 2008, bundan on yıl önce... Alexis’in öldürülmesiyle sokaklara inen öğrenciler dünyayı alt üst etti ve eski dünyanın yerini...
Kültüre dair bugüne kadar onlarca farklı tanım yapılmıştır. Voltaire’e göre kültür: “Aklın bazı fakültelerinin amaca elverişli düşünsel çalışma ve pratiklerle geliştirilmesidir.” Marks’a göre kültür, “Doğanın yarattıklarına karşılık insanoğlunun yarattığı her şeydir.” Pek çok sosyoloji ve antropoloji kurumunun kültür tanımına kaynaklık eden ve bu bakımdan bir klasik olarak kabul edilen Taylor’un tanımı ise...
5 bin yıllık erkek egemenlikli sistem tarihinde kahramanca direnen birçok kadın, bu tarihe birer birer imza bıraktı. Egemenler tarafından çizilen, inşa edilen resmi ideolojiler ve tarih anlayışlarına rağmen biz biliyoruz ki kadın, insanlığın ilk toplumsallaşmasında oynadığı aktif-merkezi rolden cinsel köleciliğe ve kadın düşmanlığına, yani ataerkil sisteme geçiş, hiç de...
Son iki yüzyıllık dönem içinde “faşizm”in birçok tahlili yapılmıştır. Başta Marksistlerce; liberaller, muhafazakârlar ve anarşistlerce yapılanlar da dâhil, hepsi fena yanıltıcıdır. Hiçbiri olup biteni dürüstçe ve doyurucu olarak açıklama gücünde veya niyetinde değildir” Bu yanılgılı tanımlar ve tahliller sonuçta yanılsamalı bir bilincin gelişmesini hatta oluşmasını getirmiştir. Faşizmle ilgili bütün...
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içinde biçimlendirdiği programıyla siyaset sahnesinde yer aldığı günden bugüne Radikal Demokrasi kavramıyla birlikte anılan Halkların Demokratik Partisi (HDP), radikal demokrasi söylemini 1994 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında toplumla buluşturdu. HDP, “Yeni Yaşam Radikal Demokrasidir” diyerek programını ilk kez biçimlendirmiş, böylece bir tarife kavuşturmuş oluyordu. Radikal Demokrasi partinin...
Kuzey Suriye Kürtlerinin mücadelesinin, Zapatista Hareketi ile etkileşim olduğunu söylemek artık sıradan hale geldi. Bununla beraber, son yıllarda Rojava bölgesinde gerçekleşen gelişmelerin yanı sıra Abdullah Öcalan’ın düşüncesi birçok Latin Amerika toplumsal hareketinin yaptıklarıyla aynı doğrultuda. Bu hareketler arasında en az üç etkileşim noktası bulunmak mümkündür. Birincisi ulus-devlete işaret ediyor. Şili ve...
Enternasyonalist kadınlar ve feministler olarak, Kürt Kadın Hareketi’nden öğrenmek, Kürt yoldaşlarla yaşamak ve çalışmak; toplumsal örgütlenmenin buradaki ve dünyanın başka yerlerindeki bu canlı alternatiflerinin devrimci süreçlerini inşa etmek ve savunmak için Rojava’ya geldik. Deneyimlerimizi paylaşmak ve tartışmak; Jinwar hakkındaki düşüncelerimizi yazmak istiyoruz. Buğday tarlalarının arasında küçük bir köy oluşturuluyor. Bu...
    David Graeber'in Nisan 2015’de düzenlenen “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak II” başlıklı Hamburg Konferansı’nda yaptığı sunum. Arkadaş Olmayı En Çok İsteyeceğimiz Türden İnsanları Yaratacak Maddi Koşullar Nelerdir? Benden insan ekonomileri hakkında konuşmam istendi, aslında bu terim ilk olarak antropoloji ile ilgili bir kitapta ortaya çıkmıştı. Antropologlar, gözlemledikleri farklı ekonomilerde paranın farklı şekillerde...
Herhangi bir hegemonya, gücünü doğrudan kendinden alır. Yani hegemonyanın inşa edilebilmesinin nedenleri artık çok önemsizdir. Bu nedenlerden bağımsız olarak, artık salt kendisi olduğu, hegemonya olduğu için gücü vardır. Bu nedenle mesela kapitalist ekonominin doğuşu ve gelişimi, son tahlilde sadece tarihsel bir bilgiden başka bir şey değildir. Hatta hegemonya bu...