Cumartesi, Mayıs 25, 2019

Leyla Atabay – Toplumsal Politik Formlar ve İktidara Karşı Ahlaki Politik Direnç

“Başlangıçta insanlar sevgiyle beslenir ve saadet yuvalarında otururlardı. Yaptıkları şey Dharma’dı. Ardından Varna ayrıştı kimilerinin Varna’sı iyi kimilerinki ise kötüydü. Ve Varna’sı iyi olanlar...

Nesrin Akgül – 1919-23 Arası Dönemde Türk-Kürt İlişkileri

“20. yüzyıldaki Kürtlük, kurtarılmadan önce var kılınması gereken bir Kürt‘lüktü. Başarılan varoluştu. Bir şey eğer varlık sorunu yaşıyorsa, öncelik onu kurtarmak değil, var kılmaktır....

Elif Kaya – Cinsiyetçi ve İktidarcı İlişkilerden Özgür Eş Yaşama

Feministler, “Ataerkil düzende barış, kadına yönelik savaştır”der. Çünkü içinde cinsiyetçi ilişkileri barındıran ve kadını erkeğin her türlü sömürüsüne açık tutan ataerkillik, savaşın esas sebebidir. Ataerkillik,...

Hanım Çeşme – Neolitik Toplum Ekonomisinde Kadının Öncülük Misyonu

"İnsan nasıl insan oldu?"  sorusuna verilebilecek en yalın yanıt emektir. İnsan emek vererek üretim gücünü ve bilincini geliştirerek maddi ve manevi kültürün yaratıcısı olmuştur....

Fadile Yıldırım – Kadın Mücadelesi, Ulus-Devlet ve Demokratik Ulus

En Eski Köle Kadın Sınıflı uygarlık tarihi iç içe geçmiş tutsaklıkların tarihidir. İnsan kendi eliyle oluşturduğu uygarlıkla kendini tutsak etti. Devleti, iktidarı, sınırları, orduları, her...

Leyla Atabay – Kartezyen Paradigmada “Episteme” Sorunu

"Mister Jones, 'İnsan neden ibarettir?' sorusuna yine kendisi cevap verir: 'Bilim adamlarının kısa bir süre önce yaptıkları hesaplamaya göre, günümüzde ortalama bir İngiliz şunlardan...