Pazartesi, Ocak 21, 2019

Janet Biehl – New England’tan Rojava’ya Yurttaş Meclisleri

Janet Biehl’in Nisan 2015’de düzenlenen “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak II” başlıklı Hamburg Konferansı’nda yaptığı sunumun metni.   Birkaç yüzyıldır New England’ın kuzeyinde bulunan ve benim de...

Fadile Yıldırım – Kadın Mücadelesi, Ulus-Devlet ve Demokratik Ulus

En Eski Köle Kadın Sınıflı uygarlık tarihi iç içe geçmiş tutsaklıkların tarihidir. İnsan kendi eliyle oluşturduğu uygarlıkla kendini tutsak etti. Devleti, iktidarı, sınırları, orduları, her...

İlk Sömürgenin Başkaldırısı: Feminizm – Dilar Dirik

5 bin yıllık erkek egemenlikli sistem tarihinde kahramanca direnen birçok kadın, bu tarihe birer birer imza bıraktı. Egemenler tarafından çizilen, inşa edilen resmi ideolojiler...

Elif Kaya – Cinsiyetçi ve İktidarcı İlişkilerden Özgür Eş Yaşama

Feministler, “Ataerkil düzende barış, kadına yönelik savaştır”der. Çünkü içinde cinsiyetçi ilişkileri barındıran ve kadını erkeğin her türlü sömürüsüne açık tutan ataerkillik, savaşın esas sebebidir. Ataerkillik,...

Rojava’daki Özerk Mekanlar, Mücadelelerin İlişkisi ve Kadın Devrimi Üzerine – Jinwar Kadın Köyü

Enternasyonalist kadınlar ve feministler olarak, Kürt Kadın Hareketi’nden öğrenmek, Kürt yoldaşlarla yaşamak ve çalışmak; toplumsal örgütlenmenin buradaki ve dünyanın başka yerlerindeki bu canlı alternatiflerinin...

Leyla Atabay – Kartezyen Paradigmada “Episteme” Sorunu

"Mister Jones, 'İnsan neden ibarettir?' sorusuna yine kendisi cevap verir: 'Bilim adamlarının kısa bir süre önce yaptıkları hesaplamaya göre, günümüzde ortalama bir İngiliz şunlardan...