Pazartesi, Mart 25, 2019

Hanım Çeşme – Neolitik Toplum Ekonomisinde Kadının Öncülük Misyonu

"İnsan nasıl insan oldu?"  sorusuna verilebilecek en yalın yanıt emektir. İnsan emek vererek üretim gücünü ve bilincini geliştirerek maddi ve manevi kültürün yaratıcısı olmuştur....

Janet Biehl – New England’tan Rojava’ya Yurttaş Meclisleri

Janet Biehl’in Nisan 2015’de düzenlenen “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak II” başlıklı Hamburg Konferansı’nda yaptığı sunumun metni.   Birkaç yüzyıldır New England’ın kuzeyinde bulunan ve benim de...

Elif Kaya – Cinsiyetçi ve İktidarcı İlişkilerden Özgür Eş Yaşama

Feministler, “Ataerkil düzende barış, kadına yönelik savaştır”der. Çünkü içinde cinsiyetçi ilişkileri barındıran ve kadını erkeğin her türlü sömürüsüne açık tutan ataerkillik, savaşın esas sebebidir. Ataerkillik,...

Fadile Yıldırım – Kadın Mücadelesi, Ulus-Devlet ve Demokratik Ulus

En Eski Köle Kadın Sınıflı uygarlık tarihi iç içe geçmiş tutsaklıkların tarihidir. İnsan kendi eliyle oluşturduğu uygarlıkla kendini tutsak etti. Devleti, iktidarı, sınırları, orduları, her...

İlk Sömürgenin Başkaldırısı: Feminizm – Dilar Dirik

5 bin yıllık erkek egemenlikli sistem tarihinde kahramanca direnen birçok kadın, bu tarihe birer birer imza bıraktı. Egemenler tarafından çizilen, inşa edilen resmi ideolojiler...

N. Deniz Bilgin – “Güzel İnsanlar” ve İktidar; Beden, “güzellik”: İktidar

Kapitalist sistemi ve yarattığı algıları reddederek dünya ve insan ile ilgili her şeyin özüne inmeye çalışan Uruguaylı yazar Eduardo Galeano, kapitalizmin ve neoliberalizmin dünyada...