Cumartesi, Mayıs 25, 2019

Münevver Azizoğlu Bazan – Devrimlerin Kadınlarından Kadının Devrimi Rojava’ya Miras Bırakılan

"Devrimlerin kadınları"nı ya da kadın vurgusunu öne çıkaran, başka bir ifadeyle "kadınların devrimleri"ni tasvir eden çok sayıda resim, fotoğraf vardır. Fransız Devrimi'nin tasvir edildiği...

Hanım Çeşme – Neolitik Toplum Ekonomisinde Kadının Öncülük Misyonu

"İnsan nasıl insan oldu?"  sorusuna verilebilecek en yalın yanıt emektir. İnsan emek vererek üretim gücünü ve bilincini geliştirerek maddi ve manevi kültürün yaratıcısı olmuştur....

Nesrin Akgül – 1919-23 Arası Dönemde Türk-Kürt İlişkileri

“20. yüzyıldaki Kürtlük, kurtarılmadan önce var kılınması gereken bir Kürt‘lüktü. Başarılan varoluştu. Bir şey eğer varlık sorunu yaşıyorsa, öncelik onu kurtarmak değil, var kılmaktır....

N. Deniz Bilgin – “Güzel İnsanlar” ve İktidar; Beden, “güzellik”: İktidar

Kapitalist sistemi ve yarattığı algıları reddederek dünya ve insan ile ilgili her şeyin özüne inmeye çalışan Uruguaylı yazar Eduardo Galeano, kapitalizmin ve neoliberalizmin dünyada...

Leyla Atabay – Toplumsal Politik Formlar ve İktidara Karşı Ahlaki Politik Direnç

“Başlangıçta insanlar sevgiyle beslenir ve saadet yuvalarında otururlardı. Yaptıkları şey Dharma’dı. Ardından Varna ayrıştı kimilerinin Varna’sı iyi kimilerinki ise kötüydü. Ve Varna’sı iyi olanlar...

İlk Sömürgenin Başkaldırısı: Feminizm – Dilar Dirik

5 bin yıllık erkek egemenlikli sistem tarihinde kahramanca direnen birçok kadın, bu tarihe birer birer imza bıraktı. Egemenler tarafından çizilen, inşa edilen resmi ideolojiler...