Pazar, Haziran 16, 2019

Ortadoğu’da Halklar Baharı ve Rojava – Halide Türkoğlu

  “…bir yerde kanlı bir baş düşer, başka bir yerde ise ölü gibi bembeyaz bir silüet ansızın peyda olur, düşen başın dibinde yine ansızın bitiverir...

Devrimci Kültür – Sinan Gökçe

Kültüre dair bugüne kadar onlarca farklı tanım yapılmıştır. Voltaire’e göre kültür: “Aklın bazı fakültelerinin amaca elverişli düşünsel çalışma ve pratiklerle geliştirilmesidir.” Marks’a göre kültür, “Doğanın yarattıklarına...

Cengiz Baysoy – Eleştirel Felsefenin Eleştirisi

Cengiz Baysoy* Yaşamın bütün karmaşıklığına ve sonsuz üretkenliğine karşın izlediğimiz bütün filmlerde bir şey değişmez: iyiler ve kötüler. Düşünce düzlemleri de bir biçimde filmler gibidir;...

Arif Dirlik – Sömürgeciliğin Doğu Hali, Tayvan: Sömürgeleştirmelerin Meydana Getirdiği Ülke

Bu konferansı temelinde hazırlanması planlanan Boundary 2 dergisinin özel sayısına yönelik bu girişimi ortaya çıkaran iki düşünce vardı; biri kişisel, diğeri ise genel itibariyle...

Rojava’daki Özerk Mekanlar, Mücadelelerin İlişkisi ve Kadın Devrimi Üzerine – Jinwar Kadın Köyü

Enternasyonalist kadınlar ve feministler olarak, Kürt Kadın Hareketi’nden öğrenmek, Kürt yoldaşlarla yaşamak ve çalışmak; toplumsal örgütlenmenin buradaki ve dünyanın başka yerlerindeki bu canlı alternatiflerinin...

Maurizio Lazzarato – Biyopolitika ve Biyoekonomi Bir Çokluk Politikası

Referandum kampanyasından  önce, liberalizmin dünyasını bu kadar iyi anlamış değildik. Yine de bu ateşli tartışmaların liberalizmin mantığının anlaşılmasına bir katkısı oldu mu? Michel Foucault’nun...

Tarım Kooperatifleri: Michael Albert ile Röportaj

Demokratik Modernite: Öncelikle bir tarım kooperatifinin sizin için ne ifade ettiğini açılayabilir misiniz? Michael Albert: Herhangi bir kooperatif, bir grup insanın ortak bir şekilde bazı...

John Holloway – Dördüncü Dünya Savaşı’nı Nasıl Kazanırız? Kürtlere ve Zapatistalara Övgü

John Holloway'in Nisan 2015’de düzenlenen “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak II” başlıklı Hamburg Konferansı’nda yaptığı sunum.   I Bu benim için büyük bir onur ve heyecan. Kürt Özgürlük...

Şadiye Manap – Demokratik Özerklikle İnanç, Sanat, Sosyal, Kadın ve Sağlık Çözümü

Tüm kültürlerin, etnisitelerin, farklılıkların, mezheplerin çatı kimliği demokratik ulustur. Demokratik ulusun somutlaştığı, hayat bulduğu politik alan ise "demokratik özerklik"tir. Demokratik özerklik, özgünlüğün özgürlüğüdür. Bu...