Salı, Şubat 19, 2019

John Holloway – Dördüncü Dünya Savaşı’nı Nasıl Kazanırız? Kürtlere ve Zapatistalara Övgü

John Holloway'in Nisan 2015’de düzenlenen “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak II” başlıklı Hamburg Konferansı’nda yaptığı sunum.   I Bu benim için büyük bir onur ve heyecan. Kürt Özgürlük...

Maurizio Lazzarato – Biyopolitika ve Biyoekonomi Bir Çokluk Politikası

Referandum kampanyasından  önce, liberalizmin dünyasını bu kadar iyi anlamış değildik. Yine de bu ateşli tartışmaların liberalizmin mantığının anlaşılmasına bir katkısı oldu mu? Michel Foucault’nun...

Arif Dirlik – Sömürgeciliğin Doğu Hali, Tayvan: Sömürgeleştirmelerin Meydana Getirdiği Ülke

Bu konferansı temelinde hazırlanması planlanan Boundary 2 dergisinin özel sayısına yönelik bu girişimi ortaya çıkaran iki düşünce vardı; biri kişisel, diğeri ise genel itibariyle...

Radikal Demokrasi ile HDP’nin Macerası veya Demokrasi Mücadelesini Radikalleştirmek – Sezai Temelli

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içinde biçimlendirdiği programıyla siyaset sahnesinde yer aldığı günden bugüne Radikal Demokrasi kavramıyla birlikte anılan Halkların Demokratik Partisi (HDP), radikal demokrasi...

Mesut Yurtsever – Nietzsche’nin Modernite Algısı: Kirli Nehire Karşı Deniz Olmak

Demokratik modernite denilen, içeriği toplumsal tarihin tüm pratik, anlamsal değerleri tarafından belirlenen kavramın karşılığı ahlaki, politik toplum üzerinde ifadesini bulmaktadır. Tarihsel kültür mirasımız (evrensel...

Ortadoğu’da Halklar Baharı ve Rojava – Halide Türkoğlu

  “…bir yerde kanlı bir baş düşer, başka bir yerde ise ölü gibi bembeyaz bir silüet ansızın peyda olur, düşen başın dibinde yine ansızın bitiverir...

Mahmut Yamalak – Kalabalıkların Govendi ile Destansı Direniş Arasında Bocalayan Kürt Müziği

Müzik üzerine birçok yazı Kürt müziğinin zengin melodik yapısına vurgu yapmaktan, stranları müzik aletlerini tanıtmaktan öteye geçemiyor. Yeterli bilimsel araştırmanın yokluğundan yakınılır ve müziğin...

Cengiz Baysoy – Eleştirel Felsefenin Eleştirisi

Cengiz Baysoy* Yaşamın bütün karmaşıklığına ve sonsuz üretkenliğine karşın izlediğimiz bütün filmlerde bir şey değişmez: iyiler ve kötüler. Düşünce düzlemleri de bir biçimde filmler gibidir;...

Devrimci Kültür – Sinan Gökçe

Kültüre dair bugüne kadar onlarca farklı tanım yapılmıştır. Voltaire’e göre kültür: “Aklın bazı fakültelerinin amaca elverişli düşünsel çalışma ve pratiklerle geliştirilmesidir.” Marks’a göre kültür, “Doğanın yarattıklarına...