Cuma, Nisan 26, 2019

Arif Dirlik – Sömürgeciliğin Doğu Hali, Tayvan: Sömürgeleştirmelerin Meydana Getirdiği Ülke

Bu konferansı temelinde hazırlanması planlanan Boundary 2 dergisinin özel sayısına yönelik bu girişimi ortaya çıkaran iki düşünce vardı; biri kişisel, diğeri ise genel itibariyle...

Cengiz Baysoy – Eleştirel Felsefenin Eleştirisi

Cengiz Baysoy* Yaşamın bütün karmaşıklığına ve sonsuz üretkenliğine karşın izlediğimiz bütün filmlerde bir şey değişmez: iyiler ve kötüler. Düşünce düzlemleri de bir biçimde filmler gibidir;...

Devrimci Kültür – Sinan Gökçe

Kültüre dair bugüne kadar onlarca farklı tanım yapılmıştır. Voltaire’e göre kültür: “Aklın bazı fakültelerinin amaca elverişli düşünsel çalışma ve pratiklerle geliştirilmesidir.” Marks’a göre kültür, “Doğanın yarattıklarına...

Maurizio Lazzarato – Biyopolitika ve Biyoekonomi Bir Çokluk Politikası

Referandum kampanyasından  önce, liberalizmin dünyasını bu kadar iyi anlamış değildik. Yine de bu ateşli tartışmaların liberalizmin mantığının anlaşılmasına bir katkısı oldu mu? Michel Foucault’nun...

Tarım Kooperatifleri: Michael Albert ile Röportaj

Demokratik Modernite: Öncelikle bir tarım kooperatifinin sizin için ne ifade ettiğini açılayabilir misiniz? Michael Albert: Herhangi bir kooperatif, bir grup insanın ortak bir şekilde bazı...

Mahmut Yamalak – Kalabalıkların Govendi ile Destansı Direniş Arasında Bocalayan Kürt Müziği

Müzik üzerine birçok yazı Kürt müziğinin zengin melodik yapısına vurgu yapmaktan, stranları müzik aletlerini tanıtmaktan öteye geçemiyor. Yeterli bilimsel araştırmanın yokluğundan yakınılır ve müziğin...

Radikal Demokrasi ile HDP’nin Macerası veya Demokrasi Mücadelesini Radikalleştirmek – Sezai Temelli

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içinde biçimlendirdiği programıyla siyaset sahnesinde yer aldığı günden bugüne Radikal Demokrasi kavramıyla birlikte anılan Halkların Demokratik Partisi (HDP), radikal demokrasi...

Rojava’daki Özerk Mekanlar, Mücadelelerin İlişkisi ve Kadın Devrimi Üzerine – Jinwar Kadın Köyü

Enternasyonalist kadınlar ve feministler olarak, Kürt Kadın Hareketi’nden öğrenmek, Kürt yoldaşlarla yaşamak ve çalışmak; toplumsal örgütlenmenin buradaki ve dünyanın başka yerlerindeki bu canlı alternatiflerinin...

Rojava Üzerine Düşünceler: Janet Biehl ile Röportaj

  Janet Biehl, Murray Bookchin’nin son 19 yılını birlikte geçirdiği yol arkadaşı. Ekoloji ya da Felaket: Murray Bookchin’nin Yaşamı adlı kitabın yazarı.    Zanyar Omrani, Doğu Kürdistanlı...